huong dan lam dropdown menu trong joomla – tpsdesign.com

trong joomla các đã bố cục sẵn menu con và menu cha nên chúng ta sẽ tận dụng chúng để làm dropdown menu cho website của mình, vấn đề này tôi thấy cũng khá hay nên tôi làm tut để hướng dẫn các bạn thực hiện. Thì đối với bài này cũng không có gi khó. Nếu bạn biết chú ít về code html là các bạn đã thực hiện được. Trong bài tôi đã chuẩn bị sẵn cho các bạn 2 file bao gồm: 1 file css, 1 file text chưa đoạn js để thêm vào file index.php (file này trong templates mà bạn đang sử dụng). chi tiết và khó khăn chúng tôi hỗ trợ tại link sau: tpsdesign.com

Users who found this page were searching for:

  • lam dropdown menu trong joomla
  • drop down menu joomla
  • dropdown trong joomla la gi
  • tạo dropdown menu trong joomla
  • làm drop menu cho joomla

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>